Iron Resin | A1 Creatives | Järn Resin

kr299.00

A1 Creative Iron: det medföljer en liten burk järnpulver i den större pulverförpackningen. Innan du häller i två-komponentsblandningen i en form, pensla hela insidan av formen med järnpulvret. Detta kommer sedan resultera i en naturlig rosteffekt!

A1Creatives består av en vattenbaserad vätska och ett mineralpulver. Efter blandning skapas en flytande massa (ofta jämfört med pannkakssmet). Detta kan hällas i en form eller användas för stencilering. A1Creatives kan förses med pigment, metallpulver eller färgad sand för att uppnå önskat utseende.

A1Creatives består av: 100 gram A1Creatives Liquid samt 200 – 350 gram A1Creatives Powder

BLANDNING: Följ blandningsinstruktionerna på förpackningarna. Använd gärna en köksvåg för att få rätt mängd i gram, innan du blandar de två komponenterna. Läs mer tydligare beskrivning nedan!

1 i lager

Beskrivning

Instruktioner för vägning och blandning av A1Creatives:
Bestäm mängden A1Creatives som behövs. Om det behövs kan du kombinera flera uppsättningar av A1Creatives tillsammans. Skaka vätskan väl och häll 1 del vätska (i vikt) i en kopp. Häll 2 till 3,5 delar pulver (i vikt) i samma kopp. Blanda vätskan och pulvret tills alla klumpar har försvunnit. Normalt tar detta mellan 30 och 60 sekunder.

Instruktioner för att gjuta A1Creatives i en form:
Efter att ha blandat A1Creatives, häll ungefär hälften av blandningen i formen och skaka eller knacka på sidorna av formen för att avlägsna eventuell instängd luft. För komplexa formar rekommenderar vi att rotera formen med blandningen några gånger, för att få ett tunt lager av blandningen genom hela formen och för att förhindra att luft fastnar. Ett alternativ är att applicera ett första lager av blandningen i formen med en pensel. Fyll formen med resten av blandningen. Vänta mellan 20 och 60 minuter för att låta A1Creatives härda. Använd resterna i blandningskoppen för att kontrollera om A1Creatives har härdat. Förläng väntetiden (för ömtåliga föremål med flera timmar) om det behövs. Lossa A1Creatives-objektet från formen. Efter att du har placerat föremålet på en yta, förvänta dig att en del fukt släpps ut på ytan eftersom härdningen kommer att fortsätta under de närmaste timmarna.

Efterbehandling:
För en glänsande look polera A1Creatives-objektet för hand med en trasa eller använd en polermaskin.

Rengöring:
Skydda dina kläder när du blandar eftersom A1Creatives har utmärkt vidhäftning till dina kläder när de spills på. Du kan rengöra händerna med tvål och vatten. Blandarkoppen kan rengöras efter härdning genom att knäcka resterna av A1Creatives. Häll inte några ohärdade A1Creatives i ett handfat, eftersom härdningen fortsätter under vatten och kan blockera avloppet. Resten av A1Creatives kan krossas och användas som fyllmedel för nya A1Creatives-projekt.

Säkerhet:
A1Creatives är inte ett farligt ämne eller en farlig blandning. Undvik inandning av damm. Använd handskar om så önskas. Vid inandning: frisk luft. Vid hudirritation: Ta av kontaminerade kläder, tvätta som en försiktighetsåtgärd med tvål och vatten, kontakta läkare om hudirritation kvarstår. Vid ögonkontakt: skölj ur med mycket vatten. Ta bort kontaktlinser. Vid förtäring: Skölj munnen noggrant med mycket vatten, drick 1 eller 2 glas vatten. Vid behov kontakta en läkare. Låt aldrig en medvetslös person dricka. Ge mycket frisk luft.